Zpětná vazba od účastníků zahraničních seminářů         zdroj: (www.michal-yakir.de)

Michal Yakir učí velké a detailní znalosti o rostlinné říši v milujícím, empatickém a živém stylu. Tabulka rostlin, kterou vyvinula je srozumitelným a cenným nástrojem pro repertorizaci a diferenciaci rostlinných léků. S více jak dvaceti lety praktických zkušeností, kterou má Michal s homeopatií a touto metodou byl pro mě seminář velkým přínosem. Těším se na pokračování!

Seminář s Michal Yakir byla pro mne jednou z nejzajímavějších událostí posledních let. Živá a dobře strukturovaná výuka, kterou vedla profesionální homeopatka a botanička. Témata, která se objevují u klientů, se učíme přiřadit k určitým fázím vývoje rostlinných rodin - podobně jako u minerálních předpisů na základě periodické tabulky prvků. Podstatně jednodušší a bezpečnější systém je přínosem pro naše pacienty a také pro nás jako terapeuty. Na tomto semináři byla pozitivní také uvolněná a harmonická atmosféra. Žádné jiné semináře neovlivnily moji práci tolik jako tyto! Děkuji. 

Děkuji. Absolutní obohacení v chápání rostlin znamená pro mně velkou pomoc v každodenní praxi!

Bylo to opět velmi obohacující! Michal nám dává zcela nový pohled na témata rostlinných rodin, takže chápeme dosud známé symptomy provingů a popisy materie mediky rostlinných léků v úplně jiném světle. Můžeme lépe chápat souvislosti a diferencovat. 

Michal nás učí jako botanička a ekolog hluboké porozumění v systému rostlin a jejich rozvoji. Byla jsem ohromena zejména odkazem na evoluci člověka a jeho vývoj. Skutečně úspěšný seminář, který mi dal další vhled do témat života mých pacientů. Váš koncept je hodnotnou pomůckou v každodenní praxi.

Semináře s Michal Yakir jsou zvláštní semináře s příjemnou atmosférou. Přímo od začátku jsme byly pozváni na cestu do nádherného světa rostlin, viděli jsme rozvoj nejvíce primitivních rostlin až po nejsložitější formy, dozvěděli jsme se, proč se tak děje i z filozofického a kabalistického hlediska, proč jsou rostliny vyvinuty pro určité funkce a proč pro další potřebné už ne - a po celou dobu v kontextu se světem homeopatie. Fascinující je, že když pochopíte systém a základní myšlenku, není třeba tolik memorování a učení zpaměti, aby jste se naučili bezpečně používat jednotlivé homeopatické čeledi rostlin v podobě homeopatických léků. Vývoj rostlin, individuální lidská bytost, lidstvo obecně, mytologie a náboženství - to vše Michal Yakir vetkala do koberce květů znalostí. Děkuji moc!

Seminář s Michal Yakir byl pro mne vrcholem tohoto roku! Vysvětlila nám, jak vnímat a používat homeopatické léky z rostlin podle vývoje od primitivních rostlin až po sofistikované rostliny - podobným způsobem jako v periodické tabulce - reflektovat vývoj člověka a společnosti. U každého pacienta z asi 2000 v homeopatii existujících rostlinných léků najít ty správné léky, není tak jednoduché, a jsem ráda, že jsem dostala koncept, jak celou říši rostlinných léků uchopit. Praktické jsou zařazené kazuistiky a případy, jsou krátké, ale velmi působivé. Fascinuje mě, jak tato metoda doplňuje stávající znalosti a jak rostlinné čeledi pomáhá pochopit a zažít a tím je pro mě dělá zřejmé. 

 

 

Co říkají o Michal Yakir vůdčí osobnosti v homeopatii?

_________________________________________________________
Michal má vizi, která je krásná, hluboká a stejně tak prakticky použitelná pro práci s případy při určování přesného léku. Díky ryzí a usilovné práci Jana Sholtena máme rozšířenou znalost prvků, fungující model periodické tabulky prvků převedený do evoluční mapy pro lidstvo. Rajan Sankaran přijal výzvu a obohatil rostlinnou říši na základě vitálního pocitu a miasmatického chápání. Michal Yakir, botanička, zkušená homeopatka, s použitím Cronquistova systému klasifikace rostlin(1) vystavěla úžasný systém, který rozšiřuje práci Rajanova schématu, ozařuje větší a nové obzory v celém rostlinném království v rámci lidského evolučního modelu. Tady vývoj rostlin souvisí s cestou vývoje ega, od narození až po stáří, z původního stupně spojení a jednoty, k pokročilému stupni individuality. 

Misha Norland

Výsledek obrázku pro misha norland

(1) - Cronquistův systém klasifikace rostlin je původní botanický systém řádů, tříd a podtříd, který se vyvíjel od r. 1960 do dnešní doby. Vznikal zejména pozorováním a vnímáním kvetoucích rostlin. Michael Yakir používá tento původní systém, protože se domnívá, že je pro potřeby homeopatie vhodný, neboť umožňuje vnímat rostliny ve svém vývoji. Michael nepoužívá dnešní botanický systém APG, který je postaven na základně analýzy DNA, který používá ve svém homeopatickém systému rostlin Jan Scholten.

_________________________________________________________________

V průběhu posledních patnácti letech vytvořila Michal Yakir úžasný a úplný systém rostlinné říše založený na evolučních stádiích a spojila ho s tématy homeopatických léků vyrobených z těchto rostlin. Díky tomu, že Michal je botanička a zároveň zkušená učitelka homeopatie, její systém je nejpropracovanějším a nejpřesnějším systémem rostlin v homeopatii jaký  znám. Semináře Michal Yakir doporučuji každému homeopatovi, který má zájem naučit se používat rostlinné léky. Vřele doporučuji. 

Jeremy Sherr

Výsledek obrázku pro jeremy sherr pictures

_________________________________________________________________

Měl jsem příležitost naučit se u Michal Yakir její nové chápání rostlin z hlediska jejich vývoje. Dává mi to velký smysl a změnilo to můj pohled na rostliny. Používám její myšlenky ve své praxi a mám s tím vynikající výsledky. Michal Yakir nám přiblížila smysl jednotlivých rostlinných léků a celých čeledí svým jednoduchým a zároveň velmi hlubokým pochopením založeným na evolučním stromě rostlin. Je to opravdu velmi fascinující a praktická práce. Dává to další rozměr našemu pochopení známých rostlin a pomáhá nám to i předpisovat  neznámé rostlinné léky. Je to velmi rozsáhlá práce, která nám umožňuje velmi efektivně předepisovat v naší každodenní homeopatické praxi.

Dr. Mahesh Gandhi  

Dr. Mahesh Gandhi

Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky.  Je to veľmi rozsiahla práca, ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom.
Dr Mahesh Gandhi

Dr. Mahesh Gandhi

Dr. Mahesh Gandhi

Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky.  Je to veľmi rozsiahla práca, ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom.
Dr Mahesh Gandhi

Dr. Mahesh Gandhi

Dr. Mahesh Gandhi

Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky.  Je to veľmi rozsiahla práca, ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom.
Dr Mahesh Gandhi

Dr. Mahesh Gandhi

Dr. Mahesh Gandhi

Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky.  Je to veľmi rozsiahla práca, ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom.
Dr Mahesh Gandhi

Dr. Mahesh Gandhi

Dr. Mahesh Gandhi

Mal som príležitosť naučiť sa u Michal Yakir jej nové chápanie rastlín z hľadiska ich vývoja. Dáva mi to veľký zmysel a zmenilo to môj pohľad na rastliny. Používam jej myšlienky vo svojej praxi a mám s tým vynikajúce výsledky. Michal Yakir nám priblížila zmysel jednotlivých rastlinných liekov a celých čeľadí svojím jednoduchým a zároveň veľmi hlbokým pochopením založeným na evolučnom strome rastlín. Je to naozaj veľmi fascinujúca a praktická práca. Dáva to ďalší rozmer nášmu pochopeniu známych rastlín a pomáha nám to aj predpisovať ešte neznáme rastlinné lieky.  Je to veľmi rozsiahla práca, ktorá nám umožňuje veľmi efektívne predpisovať v našej každodenne homeopatickej praxi. Dopĺňa to informácie a systémy, ktoré máme už od iných učiteľov, ako je Rajan Sankaran a Jan Scholten. Odporúčam každému homeopatovi spoznať tento systém, pretože je to veľmi užitočný nástroj, ktorý nám pomáha pomáhať našim pacientom.
Dr Mahesh Gandhi