Dr.Michal Yakir, PhD, RCHom.

Michal praktikuje homeopatii už 25 roků. Vystudovala botaniku a ekologii a její vášní je její zahrada. Už od začátku své homeopatické praxe hledala a vnímala souvislosti mezi homeopatickými tématy a přírodou, zejména mezi rostlinnou říší. Pozorovala homeopatické souvislosti a témata, které se projevují u rostlin v jejich evolučním vývoji a jejich botanické klasifikaci. Mnoho let zkoumala tyto otázky, až nakonec vznikla ve spolupráci s kolegy fascinující syntéza homeopatického, botanického, psychologického a kabalistického pohledu na přírodu. Jejich integrace vedla ke vzniku tabulky rostlin. Tato tabulka rostlin vznikala 15 let a představuje přehled materie mediky, která má jasnou strukturu.

Dr. Michal Yakir je autorkou osmi set stránkové knihy "Wondrous Order - The Table of Plants", která popisuje materii mediku více jak osmi set rostlinných homeopatických esencí včetně mnoha dosud neznámých rostlin. Jasně vysvětluje jejich mentální témata a fyzické patologie z hlediska jejich čeledí a umístění v tabulce. Stovky krátkých případů poskytují grafické náčrtky esencí jednotlivých homeopatických léků. Kniha vyjde v anglickém jazyce průběhu roku 2016 a v současné době probíhá jednání o jejím následném předkladu do českého jazyka a prodeji na seminářích v České republice.

Dr. Michal Yakir byla předsedkyní Izraelské asociace pro homeopatii (IACH) a v současnosti je šéfredaktorkou časopisu Homeopathic Times. Doktorát získala v Jeruzalémské univerzitní nemocnici Hadassa. Tématem její doktorandské práce byl účinek homeopatické léčby na premenstruační syndrom.  Specializuje se na ženské zdravotní problémy, učí homeopatii na Campus Broshim Homeopathy School v Tel Aviv, Izrael.lV současnosti Dr. Michal Yakir přednáší o svém systému rostlin v celém světe. V květnu 2013 bylo věnované její tabulce rostlin celé číslo známého mezinárodního internetového časopisu Interhomeopathy.             

                  Domovská stránka Michal: www.homeopathy-plants.co.il