Tabulka rostlin            

Dr.Michal Yakir, PhD, RCHom.

 

Proč - hledání důvodu pro nový směr

Při čtení starých homeopatické rukopisů zjistíme, že před méně než jedno sto lety existovalo obrovské množství rostlinných homeopatických léků, které byly běžně používány, zatímco v dnešní době, u současných homeopatů je tendence používat pouze malou část homeopatických léků z rostlin. Staré znalosti a postupy byly do značné míry zapomenuty - možná pro všeobecný pokles ve využití bylinné léčby v medicíně ve světě. 

Současná homeopatie využívá vynikající systém uspořádání minerálů a prvků, který díky jejich umístění v periodické tabulce dává základ pro použití homeopatických léků vyrobených z minerálů - za předpokladu, že jejich umístění v tabulce má korespondující homeopatické využití. Jinými slovy, jejich pořadí v periodické tabulce a v přírodě, nese homeopatický význam. Méně známou skutečností je, že rostlinné království má své vlastní systematické řazení a vnitřní botanický řád, založený na evolučních souvislostech skupin rostlin. Nebylo by dobré mít způsob jak přistupovat k rostlinám systematickým způsobem, na základě komplexního pochopení přirozeného řádu v rámci rostlinné říše a tento systém převést do homeopatického myšlení?

Již Farrington si všiml, na počátku 20. století, že existují společná homeopatická témata pro související botanické čeledi rostlin. Další současní autoři, včetně Scholetna, Vermeulena, Mangialavoriho, Kreisberga, Sankarana a dalších začali členit homeopatické léky podle botanických skupin (rodin nebo čeledí) a podle typických společných vlastností, témat, miasmat a tak dále. Byli takto definována různá homeopatická témata pro mnoho rodin rostlin. Ale co komplexní systém v rostlinných rodinách a čeledích, který by odpovídal vnitřnímu botanickému řádu, podobně jako je tomu v minerálním světě? Je zřejmé, že nám dosud chybí globálního pochopení procesů, které určují povahu každé rodiny nebo čeledi. Jakmile se tyto zásady, jimiž se řídí rostlinná říše uchopíme, jakmile nám bude znám obecný systém v rostlinném království, chápání a zákonnosti v homeopatickém vnímáním rostlin se objeví v úžasných souvislostech.

 

Jak tabulka rostlin přicházela na svět?

Jako botanika a ekologa mě zaujala myšlenka vývojového systému, který se nachází v přírodě a jeho možnost využití pro homeopatický svět nalezením dynamiky v rostlinné říši. Mé zkoumání a otázky, které se postupně vyvíjely mnoho let, byly jako kousky skládačky, střípky bitů informací, které nakonec splynuly do plné velikosti obrazu. Bylo to pozorování, nočních studie materie mediky a provingů, čtení nových homeopatických myšlenek, hovory s kolegy o mém vlastní porozumění jednotlivých rostlinných skupin - vše jsem začleňovala do botanického, psychologického a Kabalistického porozumění. Integrace všech těchto údajů vedly k vývoji obecného systému, který shrnul vše do dvojrozměrné tabulkové struktury. Tabulka, která odhaluje ohromující systém, který je základem souvislostí mezi rostlinnými homeopatickými léky a jejich evoluční vývojovou etapou v homeopatickém světě - lidské zdraví, a procesy onemocnění.

 

Jak se tabulka rostlin používá?

Tabulka rostlin popisuje přirozená vývojová stádia, od prvotního stavu jednoty až po pokročilá stádia individualizace, které odpovídají patologii případu. Vertikální (sloupce) tabulky vyjadřují stádia individualizace, zatímco horizontální (řádky) popisují úrovně vývoje tématu každého sloupce – tak jak se vyvíjí od začátku do konce. Toto nám dává vnitřní logiku, díky které pochopíme fyziologický, emoční, mentální a spirituální obsah každé rostlinné čeledi. Jednotlivé léky této čeledi vyjadřují variace těchto společných témat. Tabulka rostlin je tak velmi praktickým a jednoduchým nástrojem, který nám umožňuje předpisovat i malé nebo dokonce zatím neznámé léky naší rostlinné materie mediky. Díky tomuto systému lépe pochopíme i naše vlastní případy a zdokonalíme svoji schopnost přesného předpisu. 

Podobně jako systém minerální říše (tabulky prvků) odráží témata lidského vývoje a patologie, stejně tak evoluční strom rostlin opisuje lidský vývoj. Když si představíme jednotlivé čeledi rostlin naší materie mediky jako jednotlivé homeopatické léky a promítneme je na botanické vývojové ose, potom na základě jejich místa v tabulce se nám ukáže velmi mnoho souvislostí a pochopíme tak mnohem lépe naše homeopatické léky z rostlin - jako když stránky v knize následují po pořádku jedna za druhou a díky tomu dokážeme číst celkový příběh. Tento systém odhaluje nejenom paralelní stádia lidského vývoje a budování ega, ale i neustálý vývoj lidstva jako celku.